Eesti Uroloogide Selts (EUS)

Eesti Uroloogide Selts (EUS)
Estonian Society of Urologists

Lühiajalugu :

19.10.1961. a. moodustati Vabariikliku Kirurgide Teadusliku Seltsi juurde uroloogia sektsioon. Asutajaliikmed prof. Šostak, arstid R. Rubanovitš, A. Valdmets, A. Heiman, F. Burovaja, H. Merila, J. Beltšikov ja Kusnetšik. Juhatajaks valiti R. Rubanovitš ja sekretäriks H. Merila.

5.05.1962 asutas sama koosseis ENSV Uroloogide Seltsi, kes kollektiivselt võeti vastu Üleliidulisse Uroloogide Seltsi. Esimeheks valiti R. Rubanovitš ja sekretäriks H. Merila.

1962 aasta on seltsi asutamise aasta.

1966. a. valiti EUS esimeheks R. Rubanovitš, aseesimeheks dotsent H. Petlem, sekretäriks A. Valdmets, laekuriks J. Beltšikov, juhatuse liikmeks med-kandidaat E. Mihkelsoo, kes samal aastal määrati ENSV TM peauroloogiks.

16.05.1969. a. valiti EUS esimeheks R. Rubanovitš, sekretäriks A. Valdmets, liikmeteks G. Tulmin ja E. Mihkelsoo, laekuriks J. Beltšikov, revisjonikomisjoni S. Lavrentsov, K. Lainas ja M. Klompus.

1982. a. valiti EUS esimeheks E. Mihkelsoo, aseesimeheks H. Tihane, sekretäriks A. Valdmets, laekuriks F. Burovaja ja liikmeteks H. Kask ja H-E. Arpo.

1989. a. valiti EUS esimeheks H. Tihane ja sekretäriks
T. Juul ning juhatuse liikmeteks E. Mihkelsoo, H-E. Arpo,
H. Kask, T. Juul.

Dotsent Harry Tihane oli seltsi esimees aastani 1998.

11.10.1990. a. allkirjastasid H. Tihane ja T. Juul Eesti Vabariigi Uroloogide Seltsi nimel ning N. Lopatkin ja A. Darenkov NSVL Uroloogide Seltsi nimel lahkumise üleliidulisest organisatsioonist.

1998.a. valiti seltsi esimeheks Gennadi Timberg

5. novembril 1999 a Euroopa Uroloogia Nõukogu ( ingl. European Bord of Urology (EBU)) 10 aastapäeva koosolekul Londonis võeti EUS EBU täisliikmeks. EUS esindajad nimetatud organisatsioonis on: Gennadi Timberg ja Leonhard Kukk. EBU ülesandeks on korraldada uroloogiaalaste teadmiste kontolli. EUS liikmed on osa võtnud EBU eeleksamitest ja 1 uroloog on läbinud EBU täiseksami (kirjalik ja suuline)

2000 a. valiti seltsi esimeheks T. Tamm. , juhatuse liikmed L. Kukk, P. Teeäär, G.Timberg, H.Tihane

2003 a. valitud EUS juhatus:

Toomas Tamm, juhatuse esimees
Ülo Zirel, sekretär
Armen Ahlberg, laekur, varahoidja
Gennadi Timberg
Leonhard Kukk

2007 a valitud Seltsi juhatus 

Juhatuse liikmed: Toomas Tamm, Ülo Zire, Peep Baum, Armin Ahlberg, Gennadi Timberg. Revidendiks valitud dr. Indrek Alas.

EUS liikmete arv 2008 on 59.
EUS kuulub Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni ( asutajaliige.)

18.06.2010 a. toimusid Seltsi juhatuse valimised.

Juhatuse liikmed: Toomas Tamm, Ülo Zirel, Martin Kivi, Peep Baum, Mihhail Žarkovski.

2013a. valitud Seltsi juhatus

Juhatuse liikmed: Toomas Tamm, Ülo Zirel, Martin Kivi, Peep Baum, Mihhail Žarkovski.

2016a valitud Seltsi juhatus

Juhatuse liikmed: Toomas Tamm, Andres Kotsar, Martin Kivi, Peep Baum, Mihhail Žarkovski.

Toimunud üritused

Koostöös Euroopa Uroloogia Assotsiatsiooniga (ingl.k. European Association of Urology (EAU)) toimuvad regulaarsed koolituskursused Balti vabariikide uroloogidele, mis organiseeritud EAU egiidi all Euroopa Uroloogia Kooli (ingl. k. Eurpean School of Urology ESU)) poolt alates 1992 aastast.

Järgmiste EUS, EAU ja teiste uroloogiliste ürituste toimumiskohad ning kavad leiab jooksvalt Seltsi kodulehelt.

Alates 2000 aastast oleme uuendanud Läti ja Leedu Uroloogide Seltsidega koostöö.

I Balti Uroloogide Konverents (BUK) toimus Riias 6-8 oktoobril, 2000 a.

II BUK toimus Pärnus 26-27 aprill 2002 a..

III BUK toimus koos ESU koolitusprogrammiga Vilniuses 18-19 Oktoobril, 2003 a

IV BUK Riia Lätis 2005 a.

V BUK Tallinn, Eesti, 2007 (koos Euroopa Uroloogide Koolituskursusega, European School of Urology- ESU)

2007a. North Eastern European Meeting (NEEM) Tamperes

2009a. RIRSi koolitusseminar Ida-Tallinna Keskhaiglas (Minimally invasive urolithiasis surgery – is the flexibility important?)

2010a. North Eastern European Meeting (NEEM) Riias

2011a. VI Balti Uroloogide konverents

2013a VII Balti Uroloogide konvrents (BUK) Tartus

2014 1st EAU Baltic Meeting Leedus

2015a. 2nd EAU Baltic Meeting Riias

2016a. 3rd EAU Baltic Meeting Tallinnas

EUS koosolekud toimuvad reeglina vähemalt 4 x aastas.