Liikmed

Seltsil liikmeskonna moodustavad täisliikmed, seeniorliikmed, noorliikmed, kaasliikmed, auliikmed ja toetajaliikmed.

Täisliige – uroloogi kutset omav arst.
Seeniorliige – pensionile siirdunud seltsi täisliige.
Noorliige – arst-resident.
Kaasliige – teise meditsiinieriala spetsialist või mittemeedik, kes on kaasa aidanud seltsi eesmärkide taotlemisel.
Auliige – isik, kellel on erilised teened seltsi ees. Auliikme kandidaadi esitab seltsi juhatus ning kinnitab seltsi üldkoosolek.
Toetajaliige – juriidilised isikud, kes aitavad kaasa seltsi eesmärkide teostamisele.

Seltsi liikmeks kandideerijad esitavad seltsi juhatusele kirjaliku sooviavalduse.

Juhatus

Andres Kotsar, EUS juhatuse esimees
Tartu Ülikooli Kliinikumi uroloogia ja neerusiirdamise osakonna juhataja, vanemarst-õppejõud
andres.kotsar@kliinikum.ee

Toomas Tamm, EUS juhatuse liige
Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiaosakonna juhataja
toomas.tamm@itk.ee

Peep Baum, EUS sekretär
Põhja-Eesti Regionaalhaigla uroloogiaosakonna vanemarst-uroloog
peep.baum@regionaalhaigla.ee

Martin Kivi, EUS juhatuse liige
Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiaosakonna uroloog
martin.kivi@itk.ee

Mihhail Žarkovski, EUS juhatuse liige
SA Tartu Ülikooli Kliinikum, arst-õppejõud
mihhailz@kliinikum.ee

Liikmeks astumine

Noor- või täisliikmeks astumisel tuleb täita vabas vormis avaldus ning tasuda liikmemaks.

Täisliige 20 EUR aastas.
Noorliige 5 EUR aastas

Toetajaliikme avaldus tuleb vormistada vabas vormis vastavalt toetussummale ning edastada aadressile peep.baum@regionaalhaigla.ee

Toetajaliikme avalduse lisa (toetajaliikme õigused ning kohustused)

Tase I: 650.- EUR aastas
Tase II: 651 – 1600.- EUR aastas
Tase III: üle 1600.- EUR aastas