Liikmed

Seltsil liikmeskonna moodustavad täisliikmed, seeniorliikmed, noorliikmed, kaasliikmed, auliikmed ja toetajaliikmed.

Täisliige – uroloogi kutset omav arst.
Seeniorliige – pensionile siirdunud seltsi täisliige.
Noorliige – arst-resident.
Kaasliige – teise meditsiinieriala spetsialist või mittemeedik, kes on kaasa aidanud seltsi eesmärkide taotlemisel.
Auliige – isik, kellel on erilised teened seltsi ees. Auliikme kandidaadi esitab seltsi juhatus ning kinnitab seltsi üldkoosolek.
Toetajaliige – juriidilised isikud, kes aitavad kaasa seltsi eesmärkide teostamisele.

Seltsi liikmeks kandideerijad esitavad seltsi juhatusele kirjaliku sooviavalduse.

Juhatus

Martin Kivi, EUS juhatuse esimees
AS Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiaosakonna juhataja
martin.kivi@itk.ee

Peep Baum, EUS juhatuse liige
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla uroloogiaosakonna vanemarst-uroloog
peep.baum@regionaalhaigla.ee

Priit Veskimäe, EUS juhatuse liige
SA Tartu Ülikooli Kliinikum, uroloogia ja neerusiirdamise osakonna arst-õppejõud
priit.veskimae@kliinikum.ee

Rauno Okas, EUS juhatuse liige, laekur
Meliva Qvalitas kliiniku uroloog, Medita kliiniku uroloog
okas.rauno@gmail.com

Aleksandra Rautio, EUS juhatuse liige
arst-resident uroloogia erialal
aleksandra.rautio@gmail.com

Liikmeks astumine

Noor- või täisliikmeks astumisel tuleb täita vabas vormis avaldus ning tasuda liikmemaks.

Täisliige 50 EUR aastas
Noorliige 15 EUR aastas

Toetajaliikme avaldus tuleb vormistada vabas vormis vastavalt toetussummale ning edastada aadressile peep.baum@regionaalhaigla.ee

Toetajaliikme avalduse lisa (toetajaliikme õigused ning kohustused)

Tase I: 650.- EUR aastas
Tase II: 651 – 1600.- EUR aastas
Tase III: üle 1600.- EUR aastas