European Board of Urology

1990. a. asutati Euroopa Uroloogia Nõukogu ( EBU ), mille ülesandeks on tagada elanikkonnale parima uroloogilise teenuse osutamine Euroopas.

Optimaalse uroloogilise abi kindlustamiseks on välja töötatud :

  • Uroloogia alase koolituse standardid.
  • Miinimumnõuded koolitusega tegelevatele raviasutustele ning uroloogiaalase koolituse juhtivisikutele.
  • Euroopa Uroloogia Nõukogu eksamid.
  • Euroopa uroloogia tööjõualane koolitus ja nõustamine.
  • Praktikantide vahetusvõimalused EBU poolt tunnustatud koolitusasutuste vahel.

EBU eesmärgid :

Tõstes uroloogide teadmiste ja oskuste taset kõikjal Euroopas tagatakse optimaalne uroloogiline abi Euroopa elanikkonnale. Selleks on sisse viidud :

  • Uroloogia residentuuri koolitusprogrammide/koolituskeskuste akrediteerimine EBU sertifikaadiga (RTPU – Residency Training Programmes of Urology).
  • Uroloogide osalemine EBU eksamil ja seeläbi EBU liikmeks saamine (FEBU – Fellow of the European Board of Urology)
  • EU-ACME Credit Point system (European Urology Accredited Continuing Medical Education): Euroopa uroloogia akrediteeritud meditsiinialase jätkukoolituse punktisüsteem.
  • In-Service Assessment: Uroloogide osalemine erialase koolituse vahetestidel