Liikmeks astumine

Noor- või täisliikmeks astumisel tuleb täita vabas vormis avaldus ning tasuda liikmemaks.

Täisliige 50 EUR aastas.
Noorliige 15 EUR aastas

Toetajaliikme avaldus tuleb vormistada vabas vormis vastavalt toetussummale ning edastada aadressile peep.baum@regionaalhaigla.ee

Toetajaliikme avalduse lisa (toetajaliikme õigused ning kohustused)

Tase I: 650.- EUR aastas
Tase II: 651 – 1600.- EUR aastas
Tase III: üle 1600.- EUR aastas