Tallinnas toimus Balti uroloogide kongress

Tallinnas toimus 24.–25. mail uroloogia valdkonna tähtsündmus, Eesti Uroloogide Seltsi (EUS) ja Euroopa Uroloogide Seltsi (EAU) korraldatud Balti uroloogide kongress.

Kongressil osales üle kolmesaja uroloogi, onkoloogi, arst-residendi, tudengi, valdkonna meditsiiniõe ja koostööpartneri 19 riigist.  Esinesid paljud oma ala tippspetsialistid nii Euroopast kui ka üle maailma. Arutlusel olid uroloogia valdkonna Balti riikide jaoks aktuaalseimad uudised ja teemad: näiteks muutused neeru-, kusepõie- ja eesnäärmevähi ravijuhistes, eesnäärmevähi varane avastamine ja sõeluuringud, eesnäärme hüperplaasia kaasaegsed miniinvasiivsed ravivõimalused, neeruvähi ravivõimalused, kusiti rekonstruktiivkirurgia ning suurte neerukivide ravi.

Kongressi avasid tervituskõnedega kolme Balti riigi uroloogide seltsi esimehed ja EAU juhatuse liikmed, kelle peamine sõnum oli mitmekülgse ja eduka koostöö jätkamine EAU ja Balti riikide vahel. EAU abi-peasekretär ja pikaaegne ravijuhendite grupi juht, professor James N’Dow Aberdeeni ülikoolist tõi avaloengus välja, et suured randomiseeritud kontrolluuringud Euroopas ei kajasta oma andmetes piisavalt kõiki eesnäärmevähiga
patsiente, olles kitsendatud paljude kriteeriumidega, mistõttu neis suudavad osaleda peamiselt tippkeskused, samal ajal kui enamik patsiente ravitakse uuringutes mitte osalevates raviasutustes. Seetõttu on reaalset igapäevast kliinilist käsitlust kajastavad andmebaasid väga olulised. EAU on selles osas jõudsalt tegutsenud: loodud on PIONEERi platvorm, mis koondab nii eesnäärmevähi põhiste andmebaaside kui ka teiste uroloogiliste haiguste andmeid. Lisaks on üleeuroopaliselt käimas Praise-U programm, et töötada välja sobivaim eesnäärmevähi varajase avastamise sõeluuring, mis suudaks leida suure riskiga eesnärmevähi patsiendid, vältides samas madala riskiga eesnäärmevähi ülediagnostikat.
Professor tunnustas ka EUSi ja selle esimehe, doktor Martin Kivi jõupingutusi: tänu temale on möödunud aastast Praise-U programmiga liitunud ka Eesti.

Avaloengule järgnes eesnäärmevähile pühendatud sessioon, kus kogemusi oma maa sõeluuringu programmidest jagasid professorid Ola Bratt Göteborgist ja Antti Ranniko Helsingist. Doktor Mihhail Žarkovski Tartu Ülikooli Kliinikumist tõi välja, et madala riskigrupi
eesnäärmevähi patsientide jaoks on aktiivne jälgimine jätkuvalt turvaline käsitlusviis, mille puhul saab hoida ära elukvaliteeti häirivad radikaalse ravi kõrvaltoimed. Professor Michiel Sedelaar Hollandist selgitas oma loengus, et metastaatilise eesnäärmevähi ravis on praegu standard kaksikhormoonravi, suure metastaaside koormuse ja hea üldseisundiga patsientidele ka kolmikravi (kaksikhormoonravi koos keemiaraviga). Päeva teise sessiooni peaesineja oli oma valdkonna ülemaailmne tippspetsialist, professor Ketan Badani New Yorgi Mount Sinai haiglast. Tema jagas oma laiaulatuslikku kogemustepagasit neeruvähi kirurgilistest ravitehnikatest koos videolõikudega. Esimese päeva lõpetas ESU (European School of Urology) kursus tänavustest uudistest ja
muutustest neeruvähi, kusepõievähi ja eesnäärmevähi ravijuhistes. Uudiseid tutvustasid Prantsusmaa professor Evanguelos Xylinas, Hollandi professor Henk van der Poel ja Londonis töötav Eesti uroloog Teele Kuusk.

Kongressile oli esitatud ka 35 postrit eri uroloogilistel teemadel. Postersessioonid käsitlesid uroonkoloogilist spektrit ja healoomulisi haigusi. Nagu tavaks, valiti mõlemas valdkonnas parim.
Onkoloogiliste posterite seas saavutas esikoha Soome esindaja Tolou Shadbahri poster teemal “Pi-RADS score 5 as a beacon for Prostate-specific mortality“, mitte-onkoloogiliste posterite esimese auhinna vääriliseks peeti Austriat esindanud Lukas Andrius Jelisejevase postrit teemal ”Optilume@ drug-coated balloon for the treatment of urethral stricture disease presenting with acute retention: real world data“. Kolmanda koha saavutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla uroloog Teesi Sepp postriga, mis uuris neerutuumori resektsioonide positiivse lõikepiiri mõju neeruvähi progressioonile.

Kongressi teisel päeval käsitleti keerulisi haigusjuhtumeid (i.k nightmare cases). Eestit esindas Tartu Ülikooli Kliinikumi doktor Taavi Põdramägi, kes tegi ettekande seemneväädi sarkoomiga patsiendist. Ta rõhutas, et juba sarkoomi kahtluse korral on vajalik konsulteerida rohkem sarkoomide ravile spetsialiseerunud kolleegidega, sest selle sageli retsidiive andva,
aga õnneks võrdlemisi harva esineva kasvaja ravi tulemused on süsteemse lähenemisega tunduvalt paremad.

Seejärel toimus traditsiooniline noorte uroloogide võistlus: iga Baltimaa esindaja tegi seitsmeminutilise ettekande enda valitud teemal, millele järgnes diskussioon kohtunikega. Eestit esindas 5. aasta uroloogia arst-resident Maris Niibek, kes käsitles teemat, millal on mõistlik eakate eesnäärmevähi diagnoosita meeste PSA jälgimine lõpetada. Tänavu osutus võitjaks Läti esindaja Ērika Bitina-Barlote, kes tegi ettekande põievähi võimalikest
mitteinvasiivsetest biomarkeritest.

Urineerimishäiretele pühendatud sessiooni alustas Helsingi ülikoolihaigla professor Kari Tikkinen, kes rääkis urineerimishäirete eri põhjustest ja ravist. Doktor Povilas Aniulis Leedust tegi ettekande uutest väheinvasiivsetest prostata mahtu vähendavatest meetoditest (i.k MIST, minimally invasive surgical therapies), mis praegu veel Eestis saadaval ei ole. Läti uroloog Oleg Hublarov käsitles HoLEPi ehk holmiumlaseriga eesnäärme endoskoopilise
enukleatsiooni operatsioonitehnikat ning kogemust selle meetodi kasutuselevõtul.

Konverentsi viimase sessiooni juhatas sisse Eestis hästi tuntud, Ida-Tallinna Keskhaiglaga (ITK) koostööd tegev tipptasemel rekonstruktiivkirurg, professor Peter Rehder Austria Innsbrucki ülikoolihaiglast. Tema tegi põhjaliku ülevaate ureetra striktuuride ravist ja keerulistest uroloogilistest rekonstruktsioonidest. Läti uroloog Janis Berzins käsitles
harvaesineva erakorralise seisundi – priapismi – ravi.

Teise päeva ja kogu kongressi lõpetas diskussioon suurte (> 2 cm) neerukivide ja korallkivide ravist, kus doktor Andrius Gaizauskas Leedust toetas perkutaanset nefrolitotoomiat (PCNL) ja doktor Martin Kivi ITKst tõi välja laparoskoopilise püelolitotoomia eelised ehk suurema võimaluse kõik neerukivid ja fragmendid eemaldada ühe operatsiooniga.

Konverentsi raames toimus ka esimese aasta uroloogia residentidele suunatud uroloogia praktilist oskuste õppepäev Bootcamp. Tegu oli ESU organiseeritud intensiivse kaheksatunnise standardiseeritud programmiga koolitusega, mille jooksul noored arstid said individuaalõppe laparoskoopia baasoskustes, tsüstoskoopias, ureeteroskoopias, transuretraalse resektsiooni tehnikas, epitsüstostoomi paigaldamises ja androloogilises
kirurgias. Õppepäeval osales kaheksa Baltimaade esimese aasta uroloogia residenti, nende hulgas Eesti tulevased uroloogid Marit Pärt ja Evelina Gavrilovs.

Viimati toimus sarnane üritus Eestis 2019. aastal. Järgmisel aastal toimub kümnes Balti uroloogide kongress 30.-31. mail Leedus Vilniuses.

Autor: Meditsiiniuudised 

Ürituse ametlik pildigallerii: https://www.mu.ee/uudised/2024/06/03/galerii

Uroloogia 2024 Tallinn – Egert Kamenik (smugmug.com)