Rubriigiarhiiv: Üldine

8.Baltimaade uroloogide kohtumine

26.-27.mail toimus Riias Baltimaade uroloogide kohtumine koostöös EAU-ga (European Association of Urology).

Eesti poolt oli üritusel esitatud 3 poster-ettekannet (dr. Mihhail Kovtun, dr.Priit Veskimäe ja dr.Marius Saak).

Iga-aastases noorte uroloogide võistluses esindas Eestit dr. Mihhail Kovtun  ettekandega “PSMA PET/KT ei räägi kogu lugu” ja sai esimese võistluses esimese koha. Palju õnne!

Järgmise aasta Baltimaade uroloogide kohtumine toimub Tallinnas.

Osa Eesti uroloogide delegatsioonist (A.Rautio, M.Saak, M.Kiili, R.Ots, M.Žarkovski, T.Jõgis, D.Korotõtš, M.Kovtun)
Osa Eesti uroloogide delegatsioonist (P.Veskimäe, M.Kivi, R.Okas)
Noorte uroloogide võistluse võitja dr.Mihhail Kovtun (diplomiga). Pildil veel: M.Kincius (LT), M.Kivi (EE), J.Plonis (LV), J.O.R.Sonksen (DK) ja J.L.Vasquez (DK).
Dr.Priit Veskimäe esindamas teadustöö postrit neerusiirdamise teemal
Dr.Roomet Ots, dr.Marius Saak ja dr.Markus Kiili esindamas Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö postrit
Dr.Mihhail Kovtun kaitsmas Ida-Tallinna Keskhaigla teadustööd
Dr.Rauno Okas pidamas loengut Peyronie tõve kirurgilisest ravist
Radioloog dr.Martin Reim (TÜK) tutvustamas mikrolaine ablatsiooni tehnoloogia rakendust neeruvähi ravis

Eesti Uroloogide Selts sai PRAISE-U konsortsiumi ametlikuks partneriks

Uue kogu Euroopa Liidu hõlmava projekti eesmärk on vähendada suremust eesnäärmevähki, vältides samas nutika varajase avastamise abil ülediagnoosimist ja üleravimist

Programm „EL tervise heaks“ kiitis heaks ulatusliku kolmeaastase projekti PRAISE-U (PRostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union), mis hõlmab 25 institutsiooni 12 riigist. PRAISE-U ülesanne on luua eenäärmevähi sõeluuringuteks igale ELi riigile kohandatud kulutõhus varajase avastamise algoritm, et vähendada eesnäärmevähki haigestumust ja suremust, vältides samas ülediagnoosimist ja üleravimist.

Rohkem kui 50 PRAISE-U liiget osalesid 25.–26. aprillil Brüsselis toimunud üleeuroopalise eesnäärmevähi sõeluuringu algatuse avaüritusel.

Eesnäärmevähk on Põhja- ja Lääne-Euroopas teiste vähivormide seas meeste suremuse põhjustajana vastavalt esimesel ja teisel kohal. Euroopas on eesnäärmevähk meeste seas enim leviv vähktõbi, millel on olulised tagajärjed tervishoiusüsteemile. Igal aastal diagnoositakse eesnäärmevähk ligi 450 000 Euroopa mehel. Hilinenud diagnoos võib põhjustada metasteerunud haigusstaadiumi kõrgemat määra, millega kaasneb kõrgem suremus ja mis avaldab pikaalist negatiivset mõju elukvaliteedile. Uuringute kohaselt aitavad regulaarsed ja korduvad sõeluuringud haiguse avastada varases staadiumis ning seeläbi on võimalik eesnäärmevähki haigestumust ja suremust vähendada.1 Tänapäevaste vahendite ja strateegiate abil saab vähktõve avastamist sujuvamaks muuta, kui see kujutab endast ohtu patsiendile.

PRAISE-U töötab otseses koostöös konsortsiumi liikmete võrgustikuga selle nimel, et soodustada nutika varajase avastamise abil eesnäärmevähi varajast avastamist ja diagnoosimist ELi liikmesriikides ning stimuleerida varase diagnoosi programmide rakendamist liikmesriikides. Projekti eesmärk on protokollide ja juhiste ühtlustamise ning asjakohaste andmete kogumise ja analüüsiga vähendada Euroopas eesnäärmevähki haigestumust ja suremust, luues selleks kohandatud ja riskipõhised sõeluuringuprogrammid.

Professor Hein Van Poppel, Euroopa Uroloogide Seltsi (EAU) poliitikabüroo esimees: „Eesnäärmevähi diagnoosimine on viimastel aastakümnetel oluliselt paranenud.2 PRAISE-U tähistab eesnäärmevähi varajases avastamises uut ajajärku. Soovime projektiga luua selged suunised ja kvaliteedi tagamise vahendid, mida on võimalik katseprojektide raames kasutada, tõendamaks riskipõhiste meetodite tõhusust, teostatavust, vastuvõetavust ja kulutasuvust. Meie konsortsium teeb tihedat koostööd asjakohaste rahvusvaheliste akadeemiliste ekspertide, tervishoiutöötajate, sotsiaalteadlaste, majandusteadlaste, patsientide ja tervishoiusüsteemi katseprojektidega, et tagada algatuse edukus.“

PRAISE-U eesmärkide saavutamiseks on loodud Euroopa juhtivate eesnäärmevähi klinitsistide ja teadlaste ümber koondunud multidistsiplinaarne konsortsium. Konsortsiumisse kuuluvad nii eesnäärmevähi eksperdid ja otsuste tegijad kui ka haiglate, meditsiiniühingute, patsientide õiguste eest seisjate ja riigiasutuste võrgustiku esindajad.

Europa Uomo esimees Guenther Carl-Ernst: „Meil on ülimalt hea meel toetada PRAISE-U rakendamist ja oleme rõõmsad, et eesnäärmevähile kui Euroopas meeste seas enim levinud vähktõvele pööratakse viimaks piisavalt tähelepanu.  Juba üksainus mees, kellel avastatakse vähk liiga hilja, on meile liiast.“

PRAISE-U projekt on jagatud kuueks tööpaketiks. Nelja peamise tööpaketi eesmärk on koguda teavet, töötada välja protokollid sõelumisprogrammide tarbeks, katsetada väljatöötatud protokolle ja hinnata saadud tulemusi. Kaks üldist tööpaketti loovad projekti raamistiku ning hõlmavad projekti koordineerimise ja tulemuste levitamisega seotud tegevusi. Iga tööpakett jätkab eelmise tööpaketi raames tehtud tööd ning koos annavad need panuse lõppeesmärgi saavutamisse ehk eesnäärmevähi haigestumust ja suremust ning ülediagnoosimist vähendava strateegia väljatöötamisse.

Rahvusvaheline koostöö Ida-Tallinna Keskhaiglas

Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiakeskuse meeskonnaga liitus mainekas professor Peter Rehder Austriast (Medical University Innsbruck), kes on tegev ja tuntud eelkõige rekonstruktiivuroloogia ning lasteuroloogia valdkonnas. Tegemist on ainulaadse koostöö algusega Eesti uroloogias, mis võimaldab lähiaastatel regulaarselt teostada tipptasemel kuseteede rekonstruktiivseid operatsioone ITK uroloogiakeskuses.
„Nüüdsest on võimalik keerulisemate ning harva esinevate uroloogiliste haigustega patsiente konsulteerida ja ravida Eestis. Enam ei pea saatma patsiente välismaale ravile või kutsuma sealt spetsialiste,“ ütles ITK Uroloogiakeskuse juhataja dr Martin Kivi.
„Koostöö professor Rehderiga annab võimaluse jagada teadmisi kolleegidega rekonstruktiivuroloogia valdkonnas üle Eesti, kaasata urolooge operatsioonidele, mis võimaldab neil rakendada omandatud teadmisi hiljem ka oma praktikas“.
Prof. Peter Rehder on meeste lingu „AdVance“ leiutaja, millega on ravitud tuhandeid stress-uriinipidamatusega mehi üle maailma.

Novembris räägime meeste tervisest

MOVEMBER on rahvusvaheline tervisekampaania, mis toimub igal aastal novembris ja suunab tähelepanu meeste tervisele.

Teavitamine suunab erilist tähelepanu meeste kasvajaliste haigustega seotud probleemidele ja regulaarse terviskontrolli olulisusele. Kahjuks on Eesti meeste hulgas vähki haigestumus oluliselt suurem kui Euroopas keskmiselt (ECIS European Cancer Information System andmetel).

Eesti Uroloogide Selts teeb järjepidevat teavitustööd meeste tervise edendamiseks ja tervisekontrolli tähtsuse rõhutamiseks. Sel aastal on koostööpartneriks Eesti Rahvusringhääling. Novembrikuu jooksul võib ETVs, ETV2s, ETV+s, Vikerraadios, Raadio 2-s, Klassikaradios ja Raadio 4-s näha ja kuulda EUS poolt valminud teavitavaid videoklippe nii eesti kui vene keeles.

Kampaaniat toetab Ipsen Pharma SAS.

Pilt: Movember Foundation

Kutse veebiseminarile

Olete oodatud osalema veebiseminaril “Sooline ebakõla”.
Toimumisaeg:  07.12.2022
Juhiseid soolise ebakõlaga inimeste käsitlemiseks

Veebiseminaril tehakse ülevaate transsoolisust käsitlevast kirjandusest ning selgitatakse, kuidas on Eestis korraldatud soolise ebakõlaga inimeste abistamine ning milline see võiks tulevikus olla.

Veebiseminar toimub kell 13:00-14:40 Äripäeva veebiseminaride keskkonnas (Zoom). Veebiseminar on järelvaadatav 1 kuu.

Info ja registreerimine: https://pood.aripaev.ee/transsoolisus

Seltsi uus juhatus

30.09.2022 valisid seltsi liikmed endale uue juhatuse:

dr. Peep Baum
dr. Martin Kivi (juhatuse esimees)
dr. Priit Veskimäe
dr. Aleksandra Rautio (residentide esindaja)
dr. Rauno Okas (laekur)