Eesti Uroloogide Selts sai PRAISE-U konsortsiumi ametlikuks partneriks

Uue kogu Euroopa Liidu hõlmava projekti eesmärk on vähendada suremust eesnäärmevähki, vältides samas nutika varajase avastamise abil ülediagnoosimist ja üleravimist

Programm „EL tervise heaks“ kiitis heaks ulatusliku kolmeaastase projekti PRAISE-U (PRostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union), mis hõlmab 25 institutsiooni 12 riigist. PRAISE-U ülesanne on luua eenäärmevähi sõeluuringuteks igale ELi riigile kohandatud kulutõhus varajase avastamise algoritm, et vähendada eesnäärmevähki haigestumust ja suremust, vältides samas ülediagnoosimist ja üleravimist.

Rohkem kui 50 PRAISE-U liiget osalesid 25.–26. aprillil Brüsselis toimunud üleeuroopalise eesnäärmevähi sõeluuringu algatuse avaüritusel.

Eesnäärmevähk on Põhja- ja Lääne-Euroopas teiste vähivormide seas meeste suremuse põhjustajana vastavalt esimesel ja teisel kohal. Euroopas on eesnäärmevähk meeste seas enim leviv vähktõbi, millel on olulised tagajärjed tervishoiusüsteemile. Igal aastal diagnoositakse eesnäärmevähk ligi 450 000 Euroopa mehel. Hilinenud diagnoos võib põhjustada metasteerunud haigusstaadiumi kõrgemat määra, millega kaasneb kõrgem suremus ja mis avaldab pikaalist negatiivset mõju elukvaliteedile. Uuringute kohaselt aitavad regulaarsed ja korduvad sõeluuringud haiguse avastada varases staadiumis ning seeläbi on võimalik eesnäärmevähki haigestumust ja suremust vähendada.1 Tänapäevaste vahendite ja strateegiate abil saab vähktõve avastamist sujuvamaks muuta, kui see kujutab endast ohtu patsiendile.

PRAISE-U töötab otseses koostöös konsortsiumi liikmete võrgustikuga selle nimel, et soodustada nutika varajase avastamise abil eesnäärmevähi varajast avastamist ja diagnoosimist ELi liikmesriikides ning stimuleerida varase diagnoosi programmide rakendamist liikmesriikides. Projekti eesmärk on protokollide ja juhiste ühtlustamise ning asjakohaste andmete kogumise ja analüüsiga vähendada Euroopas eesnäärmevähki haigestumust ja suremust, luues selleks kohandatud ja riskipõhised sõeluuringuprogrammid.

Professor Hein Van Poppel, Euroopa Uroloogide Seltsi (EAU) poliitikabüroo esimees: „Eesnäärmevähi diagnoosimine on viimastel aastakümnetel oluliselt paranenud.2 PRAISE-U tähistab eesnäärmevähi varajases avastamises uut ajajärku. Soovime projektiga luua selged suunised ja kvaliteedi tagamise vahendid, mida on võimalik katseprojektide raames kasutada, tõendamaks riskipõhiste meetodite tõhusust, teostatavust, vastuvõetavust ja kulutasuvust. Meie konsortsium teeb tihedat koostööd asjakohaste rahvusvaheliste akadeemiliste ekspertide, tervishoiutöötajate, sotsiaalteadlaste, majandusteadlaste, patsientide ja tervishoiusüsteemi katseprojektidega, et tagada algatuse edukus.“

PRAISE-U eesmärkide saavutamiseks on loodud Euroopa juhtivate eesnäärmevähi klinitsistide ja teadlaste ümber koondunud multidistsiplinaarne konsortsium. Konsortsiumisse kuuluvad nii eesnäärmevähi eksperdid ja otsuste tegijad kui ka haiglate, meditsiiniühingute, patsientide õiguste eest seisjate ja riigiasutuste võrgustiku esindajad.

Europa Uomo esimees Guenther Carl-Ernst: „Meil on ülimalt hea meel toetada PRAISE-U rakendamist ja oleme rõõmsad, et eesnäärmevähile kui Euroopas meeste seas enim levinud vähktõvele pööratakse viimaks piisavalt tähelepanu.  Juba üksainus mees, kellel avastatakse vähk liiga hilja, on meile liiast.“

PRAISE-U projekt on jagatud kuueks tööpaketiks. Nelja peamise tööpaketi eesmärk on koguda teavet, töötada välja protokollid sõelumisprogrammide tarbeks, katsetada väljatöötatud protokolle ja hinnata saadud tulemusi. Kaks üldist tööpaketti loovad projekti raamistiku ning hõlmavad projekti koordineerimise ja tulemuste levitamisega seotud tegevusi. Iga tööpakett jätkab eelmise tööpaketi raames tehtud tööd ning koos annavad need panuse lõppeesmärgi saavutamisse ehk eesnäärmevähi haigestumust ja suremust ning ülediagnoosimist vähendava strateegia väljatöötamisse.