Järgmine EUS koosolek – uus kuupäev!

Järjekordne Eesti Uroloogide Seltsi koosolek toimub  11.09.2020 Tallinnas.
Kohtumise teemaks on “Väike neerutuumor: käsitlus aastal 2020”.

Ürituse kava:

OSA 1. 15.00-16.30

  1. „Aktiivne jälgimine – kas onkoloogiliselt ohutu alternatiiv?“, Dr. Rauno Okas (20 min.)
  2. „Ideaalne uuring – CT/MRT/UH“, Dr. Sünne Remmer (20 min.)
  3. „Tuumori biopsia ja histopatoloogia roll“, Dr. Mihhail Kovtun (20 min.)
  4. „Kas operatsioon või ablatsioon?“, Dr. Teesi Sepp (20 min.)

Diskusioon (10 min.)

16.30-17.00 Kohvipaus

OSA 2. 17.00-18.30

Külalislektor Dr.Alexey Kochkin:

  1. „Do we have a limit in laparoscopic kidney surgery? Black & White…“ (40 min.)
  2. „Laparoscopic Ureteral reconstruction: from A to Z” (40 min.)

18.20-18.30 Biocodex OÜ firmaesindaja ettekanne

18.30-20.00  Pidulik õhtusöök